Teisingas kelias

Aš raginu pripažinti, kad šiuo metu galite ir nematyti teisingo kelio. Tačiau tai nereiškia, kad to kelio apskritai nėra.

Panašios mintys