Kitus pažinęs yra įžvalgus

Kitus pažinęs yra įžvalgus;
Save pažinęs yra išmintingas.
Kitus nugalėjęs turi pranašumo;
Save nugalėjęs turi stiprumo.

Turtingas tas, kuris turimu patenkintas.
Valingas tas, kuris visas jėgas įtempęs.
Bus skirta daugel metų tiems,
Kurie namų savųjų nenustoja.
Bus skirta daugel amžių tiems,
Kurie nemiršta po mirties.

Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Panašios mintys