Tiesos davimas ir priėmimas

Kad ir ką mums skelbtų ar mokytų, nereikia pamiršti, jog tas, kuris mums ką nors duoda, ir tas, kuris iš mūsų ką nors ima, viso labo yra tik žmogus; ranka, duodanti tiesą, ir ranka, imanti ją, – abi mirtingos.

Visual Stories || Micheile / Unsplash

Panašios mintys