Kaip viena trumpa diena

Vėl jau metai pragyventi,
Kaip viena trumpa diena.
Muša dvylika kur antai
Skamba laimė lyg daina.
Laimingų Naujųjų.

Mary Ray / Unsplash

Panašūs sveikinimai