Atverk man duris užrakintas

Tau širdį – raudoną rubiną,
Pulsuojančią meilės audringu krauju,
Tau jausmą – saldžiausiąjį vyną,
Kuris nesibaigs, kolei būsim kartu.

Svajonę – lyg kelrodę žvaigždę –
Įteiksiu šį vakarą tau dovanų.
Atverk man duris užrakintas
Į savo pasaulį, ten tiek daug spalvų.

Nick Fewings / Unsplash

Panašūs sveikinimai