Fortūna mėgsta žmones nelabai protingus

Fortūna mėgsta žmones nelabai protingus, bet užtat drąsius, įpratusius kartoti: kas bus, tas bus! Išmintis, atvirkščiai, padaro baugius.

H.F.E & Co Studio / Unsplash

Panašios mintys