Neleiskite savo sieloje žūti herojui

Neleiskite, kad užgestų jūsų vidinė ugnis. Neleiskite savo sieloje žūti herojui. Tegu jis susikuria tokį gyvenimą, kokio yra vertas. Galite gyventi tokiame pasaulyje, kokio trokštate. Šis pasaulis priklauso jums.

Panašios mintys