Gyvenimo pamoka, kuri privers susimąstyti

Ar dažnai susimąstome, kaip greitai nuteisiame kitus nei neįsigilinę į tai, ką ir kaip iš tiesų jie yra nuveikę iki padarytos klaidos? Apie tai ir yra ši istorija. Atsisveikinimo dieną klasės auklėtoja ant lentos parašė tokius aritmetikos veiksmus:

Ji dar nebaigė rašyti, o daugelis abiturientų prunkštė iš juoko ar šypsojosi, vieni kitiems rodydami mokytojos padarytą klaidą.

Jinai girdėjo savo auklėtinių juoką, dar kartą žvilgtelėjo į lentą, po to pasisuko į savo klasę ir pasakė: „Pirmąją lygtį aš parašiau neteisingai, nes norėjau, kad jūs dabar, atsisveikindami su mokykla, įsimintumėte kai ką labai svarbaus.

Tebus tai pamoka jums, kuri parodys, kaip ateityje pasaulis dažniausiai su jumis elgsis. Jūs matote, kad devynis aritmetikos veiksmus aš parašiau teisingai, tačiau nė vienas iš jūsų manęs nepasveikinote, nepasidžiaugėte, nepagyrėte, bet visi juokėtės ir kritikavote mane dėl vienos padarytos klaidos.“

Mokiniai nutilo, kai kurie jau pradėjo suprasti, apie ką mokytoja kalba. Štai jums pamoka:

„Žmonės labai retai įvertins jūsų gerus darbus, kurių atliksite labai daug gyvenime, tačiau kritikuos jus ir smerks dėl vienos vienintelės jūsų padarytos klaidos.“

Rekomenduojame