Nepažinsi moters

Nepažinsi moters, kol iš jos negausi laiško.

mehdi zegna / Unsplash

Panašios mintys