Skausmas ir atgimimas

Pirmiausia skausmas, tada laukimas, tada pakilimas. Kančia atsiranda tada, kai mėginame atgimti neleisdamos sau pirmiau būti nukryžiuotoms.

Tommy Van Kessel / Unsplash

Panašios mintys