Išmintingo žmogaus sala

Rūpestingumu, saikingumu ir savitvarda išmintingas žmogus gali susipilti salą, kurios potvyniai neužtvindys.

Marek Okon / Unsplash

Panašios mintys