Jaunystė ir išmintis

Jaunystėje maniau, kas jau visas slaptis
Ištyriau ir žinau. Kaip klydo man širdis!
Ir sako išmintis: „Tu nieko neišmokai,
Tuščia ir be prasmės visa tava būtis.“

Panašios mintys