Vidinė laisvė

Tik tu gali atimti iš savęs vidinę laisvę arba ją suteikti sau. Niekas kitas to padaryti negali.

Panašios mintys