Mūsų laisvė

Mūsų laisvė remiasi mūsų spaudos laisve, ir ji negali būti apribota jos neprarandant.

mintys

Panašios mintys