Laisvė – ne dykinėjimas

Laisvė – ne dykinėjimas, o laisvas naudojimasis laiku, darbo ir veiklos pasirinkimas.

mintys

Panašios mintys