Visuotinė nerasistinė demokratija

Diegdami visuotinę nerasistinę demokratiją savo šalyje, stengėmės vadovautis principu, kad kiekviename luome ar grupėje yra gerų žmonių – vyrų ir moterų.

Atviroje ir laisvoje visuomenėje šie Pietų Afrikos gyventojai galėtų susitelkti ir kartu įgyvendinti bendrus siekius. Kadaise buvusiems priešams pavyko susitarti, taikiai atsisakyti apartheido ir pereiti į demokratiją tik todėl, kad buvome pasirengę priimti kiekvienam įgimtą polinkį gėriui.

grazi moteris

Panašios mintys