Moteryje susijungia gėlė ir angelas

Moteryje susijungia gėlė ir angelas. Kiekvienos tikros moters širdyje glūdi dangiškosios ugnies kibirkštis, kuri juodos nelaimės valandą šviečia ir spindi.

ŞULE MAKAROĞLU / Unsplash

Panašios mintys