Žmogus ir stiprus ir silpnas

Žmogus labai stiprus, jei nori būti tik tuo, kuo yra, ir labai silpnas, jei nori pakilti aukščiau žmonijos.

mintys

Panašios mintys