Atsilaikykite ir likite stiprūs

Atsilaikykite ir likite stiprūs ateičiai.

Panašios mintys