Tikras išminčius

Kas tariasi išminčius vienas esantis
Ir iškalbingesnis, ir gabesnis už visus
Kai tokį pakedensi – tuščias pasirodys.
O kas išminčius tikras, tam negėda bus
Ir kito paklausyt ir nesispirt per daug.

Panašios mintys