Protas ir amžinybė

Trumpai garsėja gėlės pavasarį, mėnulis rausvas atmaina vis nauja nušvinta, tad mažoką protą kam kankini amžinybės mastais?

Panašios mintys