Protas ir bėda

Protas, kiek turi, bėdon patekus žmogui, išgaruoja greit.

Panašios mintys