Gal tu pati maža žvaigždė

Mokytojau,
Gal tu iš pasakos esi?
O gal iš tolimų žvaigždynų?
Gal tu pati maža žvaigždė,

Gal jūros tviskanti gelmė,
O gal esi miškų tankmė
Ar neišsenkanti versmė.
Sakyk, kur glūdi paslaptis,

Kad tu – ir džiaugsmas, ir viltis,
Mažos širdelės atrama,
Mįslė, per amžius menama, –
Kas tu esi?

Panašūs sveikinimai