Tiek žodžių, šypsenų jau išdalijot

Tiek kelio nuėjot neparklupus – belieka tik stebėtis.
Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus – belieka tik žavėtis.
Tiek žodžių, šypsenų jau išdalijot – belieka tik gėrėtis.
Šiandien šviesių minčių, kasdienės duonos
Ir daug sveikatos kupinų dienų Jums norim palinkėti.

Panašūs sveikinimai