Už svajones drąsiausios ateities

Mokytojau,
Leisk prisiglausti prie peties
Ir padėkot už kelią, už gyvenimą,
Už svajones drąsiausios ateities ,
Už amžiną degimą, ne rusenimą.

Panašūs sveikinimai