Kiek toli nuplauksime gyvenimo upe?

Be pastangų ir siekių
Kiek toli nuplauksime gyvenimo upe?
Pakrantės minioje taip paprasta pranykti.
Tad raginkim kantrybę
Ir pasiryžimą vaiko širdyje,
Kad per žinių bangas į žydinčių dienų pilnatvę
Jis galėtų nusiirti…

Panašūs sveikinimai