Mokymasis yra gyvenimas

Proto badas pražūtingas išmintingiesiems, o kvailius dusina mąstymas ir patarimai, iš proto nuovargio jie krinta it nuo smūgio. Vieni žmonės miršta, nes turi proto, kiti gyvena, nes neturi. Mokymasis yra gyvenimas išmintingiesiems ir lėta mirtis kvailiams.

Išmintingas žmogus niekada nemano, kad žino pakankamai, ir duoda patarimą tik paprašytas; kvailys įsitikinęs, kad žino net per daug, ir patarinėja visiems, kas tik jo klauso. Tačiau ir kvailys, ir išmintingasis nukenčia, jei jų reikšmės viršija saiką.

Tuyen Vo / Unsplash

Panašios mintys