Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus

Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus dėl malonumo jų netesėti.

mintys

Panašios mintys