Žmonės gauna tokią vyriausybę...

Žmonės gauna tokią vyriausybę, kokios vertas jų elgesys. Patys žmonės verti ir geresnės.

mintys

Panašios mintys