Visiškas neišmanymas - ne didžiausias blogis. Kaupti menkai įsisąmonintas žinias - kur kas blogiau.

Rekomenduojame