Kilnus ir prastas žmogus

Kilnus žmogus rūpinasi dvasinėm vertybėm, o prastas žmogus – atvirkščiai – siekia materialinės naudos.

Panašios mintys