Meilės himnas

Gražių žodžių apie meilę yra pasakęs ne vienas garsus poetas, filosofas ar daininkas. Tačiau mintys apie meilę randamos ir kituose šaltiniuose. Kviečiame paskaityti, o galbūt tiesiog prisiminti, kas Biblijoje yra sakoma apie meilę - tai pirmasis laiškas korintiečiams, himnas meilei.

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturėčiau meilės,
aš tebūčiau žvangantis varis ir
skambantys cimbolai.

Ir jei turėčiau pranašystės dovaną,
Ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;
Jei turėčiau visą tikėjimą,
kad galėčiau net kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.

Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,
bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.

Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta,
kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe,
su džiaugsmu pritaria tiesai.

Ji visa pakelia, visa tiki,
viskuo viliasi ir viską ištveria.
Meilė niekada nesibaigia.

Juk mintys apie meilę – įkvepia, priverčia susimąstyti, o kartais ir pradžiugina jūsų artimą ir mylimą žmogų. Tad nepagailėkime vieni kitiems gražių, įkvepiančių žodžių!

mintys
Nathan Dumlao / Unsplash

Panašūs straipsniai