Tikslų siekimas atsisakius savo ego – kaip išmokti pilnavertiškai džiaugtis dabartimi?

Važiuojant automobiliu išgirdau nuostabią dainą. Nepajutau, kaip pradėjau drauge dainuoti ir šokti, o viso įkarščio viduryje – atėjo mintis, kaip džiaugiuosi šia akimirka! Nustojau save per prievartą kažkur stumti ir pergyventi, o tiesiog mėgavausi esatimi. Paleidusi skubėjimą ir nuolatinį mąstymą, užplūdo rašymo įkvėpimas. Atrodo, kad visas tekstas savaime atsirado galvoje. Šis mažutis dienos įvykis įrodė, kad knyga nebuvo veltui skaityta ir iš jos pasisėmiau praktinės naudos.

Knyga Eckart Tolle ,,Naujoji žemė“ yra apie buvimo džiaugsmą. Tačiau, kad tai patirtume (buvimo džiaugsmą), mes turime perprasti savo ego: kaip jis veikia ir daro įtaką mūsų gyvenimui ir veiksmams. Pasak autoriaus, šiuolaikinio dvasinio mokytojo, mūsų ego yra labai klastingas sutvėrimas. Mes patys nepastebime ir nenumanome, kaip jis mus valdo kasdieną.

Lietuvių kalbos žodyne teigiama: ,,Ego – (lot.): 1. aš; 2.psichol. psichoanalizės sąvoka –  asmenybės struktūros darinys, kurio funkcijos yra suvokti išorinį pasaulį ir save patį, koordinuoti motorines reakcijas, įsiminti suvoktus dalykus, suderinti prieštaraujančius impulsus.“ Kaip matome, ego turi didžiulę įtaką mūsų pasaulio suvokimui ir, kaip autorius teigia, ji gali labai lengvai mus supainioti. Tačiau svarbiausia suvokti, kad ego ir sąmonė bei protas yra trys skirtingos sąvokos ir reiškiniai.

Yra žmonių, kurie tiki, kad protas yra sąmonė. Tačiau jie yra du skirtingi poliai. Sąmonė yra didelė neištirta mūsų terpė, kurios dydis, manoma, prilygsta devynaukščiam namui. Sąmonei protas ir ego yra reikalingas, kad per juos galėtų veikti, bet su jais nesusitapatina. Protas veikia faktų galia, o ego mūsų jausmų ir suvokimo galia. Šie du veiksniai tarsi tiltas iš sąmonės į realybę.

Mūsų per didelis ego yra tarsi neigiamų jutimų kratinys. E. Tolle rašo: ,,Baimė, godumas ir valdžios troškimas gimdo ne tik tautų, genčių, religijų bei ideologijų konfliktus, bet ir nepaliaujamai nuodija asmeninius santykius. Tie neigiami veiksniai iškraipo jūsų suvokimą, žmones ir save matote kitokius, nei esate iš tikrųjų, dėl tų veiksnių neadekvačiai vertinate gyvenimiškas situacijas, todėl imatės klaidingų veiksmų, kurie lyg ir privalėtų jus išvaduoti iš baimės gniaužtų bei patenkinti poreikį turėti daugiau, tačiau pasirodo, kad ego yra bedugnė kiaurymė, kurios niekaip užpildyti neįmanoma.“

Knygoje mokoma, kaip netapti ego įkaitais ir išvengti savęs kankinimo vis nepasiekus daugiau ir daugiau. Juk iš tiesų, kuo daugiau siekiame, tuo lengviau atsiduriame liūne, kuriame atrodo vis negana, vis kažko trūksta. Iš to gimsta savęs griaužimas ir kankinimas. Mūsų vidus nebemoka pasidžiaugti mažais dalykais, kurie mus supa kasdieną.

Viskas prasideda mumyse. Jėzus yra sakęs: „Duokite, ir jums bus duota“. Galite duoti savo šypseną kitam, meilų žvilgsnį nepažystamajam mieste, pasakyti komplimentą artimam.

Ištekantis iš jūsų srautas lems įtekantį srautą į jus. Tokiais veiksmais neleisite savo ego jus užvaldyti nepasitenkinimo emocija ir pasileisti į nepakankamumo lenktynes.

Kartais iki pilnos laimės reikia tiek nedaug: ,,Oda pajauskite saulės šilumą, gėrėkitės nuostabiais žiedais gėlių parduotuvėje, suleiskite dantis į sultingą vaisių arba kiaurai permirkite iš dangaus krintančio lietaus lašuose. Gyvenimo pilnatvė kiekviename žingsnyje.“ Tiesiog atsiduokite tai akimirkai, kurioje esate, ir ją nuoširdžiai pajuskite.

Kai mes atsiribosime nuo ego – pajusime vidinę ramybę. Ši ramybė atsispindės ne tik mūsų akyse, bet ir darbuose. Kai mokėsime būti šioje akimirkoje, mes savo darbus ir užduotis atliksime atsidavę visa širdimi, taigi su laiku gausime ir teigiamą atgalinį ryšį.

Visa tai ir dar daugiau galima perskaityti E. Tolle knygoje ,,Naujoji žemė“. Tai kelias į savo tikslų siekimą dvasiniu keliu, per mūsų vidinės būsenos sąsają su gamta ir visu pasauliu.

Rekomenduojame